THÔNG BÁO Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã

         Căn cứ Công văn số 2836/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập KHSD đất năm 2021 cấp huyện.

         Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện lập Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay đã tổng hợp xong chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022, danh mục công trình, dự án có sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; danh mục công trình dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã; cũng như chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã.

         Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã thông báo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022, danh mục công trình, dự án có sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; danh mục công trình dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức và nhân dân để các cơ quan, tổ chức, người dân đóng góp ý kiến.

->Xem thông báo chi tiết tại đây: /SiteFolders/hsongma/2021/T9/signed-signed-signed-tb xin y kien nhan dan 1.pdf

->Bản đồ quy hoạch: /SiteFolders/hsongma/2021/T9/bdht song ma.pdf

-> Hiện trạng sửu dụng đất năm 2021: /SiteFolders/hsongma/2021/T9/chi tieu khsd dat dm da 2022.pdf

->Hiện trạng sử dụng đất năm 2020: /SiteFolders/hsongma/2021/T9/chi tieu qhsdd - dmct 2021 - 2030 huyen song ma.pdf

 

Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 5,910
  • Tất cả: 923,703
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang