Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
Số ký hiệu văn bản 448/BC-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 448.Bc ke khai tai san (gui UBKT).pdf