Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 2705/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2022
Ngày hiệu lực 24/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3. 2705.QĐ giao số lượng người làm việc ĐVSNGDVĐT.pdf
3. 2705. Biểu kèm theo QĐ giao số lượng người làm việc ĐVSNGDVĐT.pdf