Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh Sơn La năm 2024
Số ký hiệu văn bản 2774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2023
Ngày hiệu lực 20/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh Sơn La năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3. QĐ 2774 giao so luong nguoi lam viec nam 2024.pdf
3. Phu luc kem theo QD 2774 giao bien che so luong nguoi lam viec nam 2024.pdf