Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
328 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính) Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã (thay đổi nội dung Điều lệ, số lượng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Giải thể tự nguyện Hợp tác xã Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sát nhập Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư UBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng giao dịch Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
Thủ tục trả lại tài sản Lĩnh vực Tư phápUBND Sông Mã
1234567


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 260
  • Trong tuần: 3,313
  • Tất cả: 1,125,243
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang