DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG MÃ

 

STT

Tên Hợp tác xã

Người đại diện theo pháp luật của HTX

Địa chỉ

Số điện thoại

Ngành nghề kinh doanh

Chuyển đổi, đăng ký theo Luật HTX

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

11

12

1

HTX Hương Sơn

Nguyễn Minh Đức

Hương Sơn - Nà Nghịu

01258877546

NN

Đang hoạt động chưa chuyển đổi

 

2

HTX dịch vụ nông nghiệp Bó Luông

Lù Văn Chảnh

Bó Luông - Chiềng Khoong

01698856855

Chăn nuôi trâu, bò; Chăn nuôi gia cầm; Tín dụng nội bộ; Cung ứng vật tư nông nghiệp; Dịch vụ thủy lợi

Đã chuyển đổi (ngày 06/02/2017)

 

3

HTX Hương Son

Lê Trọng Khánh

Tổ 10 - Thị trấn Sông Mã

0947247139

Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng công trình dân dụng khác; Nuôi trồng, kinh doanh thủy sản; Thu mua, sơ chế hàng nông sản; Sản xuất, kinh doanh giống vật tư nông nghiệp; Kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp khác

Đang hoạt động chưa chuyển đổi

 

4

HTX dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tuấn

Đào Ngọc Bằng

Hải Sơn II - Chiềng Khoong

0961027772

Cải tạo vườn tạp, lai ghép nhãn đặc sản; Chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; Mua bán, chế biến sản phẩm nông nghiệp; Nhân giống và chăm sóc cây nông nghiệp; Cung ứng vật tư nông nghiệp

Đăng ý chuyển đổi ngày 22/02/2017

 

5

HTX Toàn Thắng

Dương Tự Thanh

Tây Hồ - Nà Nghịu

01657791470

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Thức ăn gia súc, gia cầm

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

6

HTX An Thịnh

Lường Văn Thoan

Bản Mé - Nà Nghịu

01255474200

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Vật tư nông nghiệp; Thức ăn gia súc, gia cầm

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

7

HTX Đoàn Kết

Trần Văn Sơn

Hải Sơn II - Chiềng Khoong

0943112136

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Vật tư nông nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

8

HTX Duy Tuấn

Vũ Duy Tuấn

Hưng Mai - Nà Nghịu

01654684595

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn tạp

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

9

HTX Tiên Cang

Nguyễn Văn Hưng

Tiên Cang - Chiềng Cang

01665063578

Vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hang nông sản; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Vật liệu xây dựng; Vật liệu, thiết bị khác lắp đạt trong xây dựng; Đồ dùng gia đình

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

10

HTX Chiềng Coi

Lường Văn Lanh

Chiềng Coi - Chiềng Khoong

01653879495

Mua bán hàng tạp hóa tổng hợp; Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Chăn nuôi gia cầm; Chăn nuôi gia súc

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đang tạm dừng hoạt động theo Thông báo số 78/TB-CCT ngày 05/6/2017 của Chi cục thuế Sông Mã

11

HTX Phúc Vinh

Lò Văn Tưởng

Cánh Kiến - Nà Nghịu

01685988199

Dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, sau trồng trọt

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

12

HTX DVNN Bảo Minh

Phạm Thùy Trang

Bản C5 - Chiềng Khoong

0978275158

Sản xuất, mua bán giống cây trồng; Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Trồng cây ăn quả và hoạt động các dịch vụ trồng trọt; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

13

HTX DVNN Hưng Lộc

Trần Văn Lộc

Tân Lập - Chiềng Khương

01636,069,369

Sản xuất, mua bán giống cây trồng; Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Trồng cây ăn quả và hoạt động các dịch vụ trồng trọt; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán các loại máy nông nghiệp; Dịch vụ vận tải; Nuôi Ong khai thác mật

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

14

HTX Co Kiểng

Tòng Văn Tâm

Co Kiểng - Huổi Một

0948176198

Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Trồng cây ăn quả và hoạt động các dịch vụ trồng trọt; Trồng cây rau, đậu các loại

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

15

HTX nông nghiệp 983

Lềm Văn Dũng

Đứa Muội - Chiềng Khoong

0945062275

Mua bán hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, Dịch vụ trồng trọt; Cây ăn quả; chăn nuôi gia súc, gia cầm

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

16

HTX Cây ăn quả vườn đồi

Lò Văn Nguyên

Nà Lốc - Chiềng Sơ

01679894269

Mua bán hàng nông sản; Trồng cây ăn quả các loại; Hoạt động dịch vụ trồng trọt

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

17

HTX DVNN Hoa Mười

Lường Văn Mười

Bản Huổi Bó - Chiềng Khoong

989058116

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; trồng nhãn, xoài, cây có múi, cây dược liệu; mua bán vật tư nông nghiệp; sản xuất, mua bán giống cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh; mua bán, chế biến và tiêu thụ hàng nông sản, các sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn tạp; trồng trọt chăn nuôi hỗ hợp; dịch vụ ăn uống; sản xuất men rượu; sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả an toàn

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

18

HTX DVNN Tâm Dũng

Cà Văn Piến

Bản Khoong Tở - Chiềng Khoong

1677166746

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; trồng nhãn, xoài, cây có múi, cây dược liệu; mua bán vật tư nông nghiệp; sản xuất, mua bán giống cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh; mua bán, chế biến và tiêu thụ hàng nông sản, các sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn tạp; trồng trọt chăn nuôi hỗ hợp

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

19

HTX Nhãn chín sớm Bảo Dương

Phạm Văn Dương

Bản Trại giống - Nà Nghịu

0967585999

Mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Mua bán các loại giống cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

20

HTX Chung Chí

Lường Văn Ngoãn

Bản Nà Hin - Nà Nghịu - Sông Mã

01645 287 338; 01252 221 577

Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Dịch vụ cấy, ghép, cải tạo vườn cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

21

HTX DVNN Sơn Tùng

Dương Xuân Kiên

Bản Nà Hạ - Huổi Một - Sông Mã

0917 243 138

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Trồng nhãn, xoài, cây có múi; Mua bán vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn gia súc, giống lúa, giống ngô...); Sản xuất, mua bán giống cây trồng; Mua bán, sơ chế và tiêu thụ hàng nông sản, các sản phẩm nông nghiệp (sắn, ngô, lúa...); Dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn tạp; Trồng trọt, chăn nuôi hỗ hợp; Dịch vụ cải tạo vườn tạp (đi thuê, thầu vườn cây ăn quả ...)

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

22

HTX DVNN chăn nuôi đại gia súc

Lò Văn No

Bản Nà Tòng - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La

01668 536 660

Chăn nuôi đại gia súc; Trồng nhãn, xoài, cây có múi, cây dược liệu; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn tạp

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

23

HTX nông, lâm nghiệp Pá Nó

Sồng A Chứ

Pá Nó - Chiềng Cang

01297832339

Ươm giống cây lâm nghiệp; Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ; Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Trồng cây ăn quả, cà phê, cây dược liệu các loại; Trồng rau, đậu, hoa, cây cảnh các loại

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

24

HTX CAQ Diên Việt

Quàng Văn Diên

Bản Có Tre - Chiềng Cang

0915169005

Vận tải hàng hóa; hành khách bằng đường bộ; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Chăn nuôi, trồng trọt

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

25

HTX DVNN Chung Thành

Cà Văn Thuận

Bản Nà Đứa - Yên Hưng

0965965775

Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Chăn nuôi, trồng trọt

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

26

HTX DVNN An Phú

Trần Thị An

Quyết Thắng - Chiềng Khương

01667986974

Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Chăn nuôi, trồng trọt; Sản xuất kinh doanh rau, củ, quả an toàn

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

27

HTX Phúc Lộc

Nguyễn Văn Tiệp

Nà Pàn - Nà Nghịu

0972888885

Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Sản xuất kinh doanh rau, củ, quả an toàn; Trồng cây ăn quả các loại; Trồng cây dược liệu; Ươm giống cây lâm nghiệp; Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

28

HTX Việt My

Vũ Duy Tân

Hưng Mai - Nà Nghịu

1256635868

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán vật tư nông nghiệp, Mua bán, sơ chế hàng nông sản, lâm sản; Trồng rau, hoa, cây cảnh, cây dược liệu; Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất giống gia cầm; Kinh doanh tổng hợp

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

29

HTX Chiềng Xôm

Lươờng Văn Tỉnh

Chiềng Xôm - Chiềng Cang

01654754659

Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; Mua bán sơ chế hàng nông sản; Trồng cây ăn quả, cây dược liệu; rau, củ, quả sạch; cấy ghép cải t ạo vườn cây ăn quả; nhân và chăm sóc giống cây ăn quả các loại

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

30

HTX Sơn Long

Quàng Văn Chi

Bản Ten - Chiềng En

0343920632

Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Dịch vụ chăn nuôi; Trồng cây ăn quả, dược liệu; rau, củ, quả; Trồng rừng

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

31

HTX Sơn Trang

Lò Thanh Đảng

Pá Lưng - Chiềng En

0963129501

Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Dịch vụ chăn nuôi; Trồng cây ăn quả, dược liệu; rau, củ, quả; Trồng rừng

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

32

HTX DVNN Khánh Minh

Bạc Cầm Khánh

Bản Phống II - Bó Sinh

0949154361

Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Dịch vụ chăn nuôi; Trồng cây ăn quả,

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

33

HTX DVNN Thành Công

Vũ Văn Liên

H8 - Mường Hung

0971827411

Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Dịch vụ chăn nuôi; Trồng cây ăn quả,

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

34

HTX Hùng Tiến

Vì Văn Tiến

Lọng Mòn - Huổi Một

0986973696

Mua bán vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Dịch vụ chăn nuôi; Trồng cây ăn quả; Trồng cây dược liệu; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Taxi; Dịch vụ hợp đồng du lịch, thuê xe tự lái

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

35

HTX Nậm Pù A

Lò Văn Hặc

Bản Nậm Pù A - Huổi Một

0822717585

Mua bán vật tư nông nghiệp, giống cây ăn quả; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch; Trồng cây ăn quả; Trồng cây dược liệu

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

36

HTX Ánh Dương

Nguyễn Ngọc Dương

Bản Quyết Thắng - Nà Nghịu

0919078888

Mua bán, sơ chế hàng nông sản, lâm sản phụ; khai thác gỗ và lâm sản khác; Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ; Chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Mua bán, nhân giống cây lâm nghiệp

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

37

HTX DVNN Quyết Tiến

Nguyễn Duy Đông

Bản Quyết Tiến - Nà Nghịu

0832533508

Mua bán, sơ chế hàng nông sản, lâm sản phủ; vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; trồng cây ăn quả các loại; cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; nhân và chăm sóc giống cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

38

HTX Pu Nhi Sông Mã

Lò Văn Tuấn

Tổ dân phố 9 - Thị trấn Sông Mã

0985626298

Trồng cây ăn quả, cây gia vị, cây dược liệu các loại; Trồng, chăm sóc rừng; chăn nuôi gia súc, gia cầm; khai thác gỗ; Sản xuất bàn, ghế, giường, tủ bằng gỗ; sản xuất các sản phẩm từ nhôm, kính; Mua bán vật liệu, thiết bị khác lắp đặt trong xây dựng; Mua bán phân bón, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; Mua bán, sơ chế hàng nông sản, lâm sản; Dịch vụ cấy, ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; Xây dựng nhà, công trình ký thuật dân dụng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Dịch vụ ăn uống

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

39

HTX Hoàng Dương

Ngô Ngọc Hoàng

Tây Hồ - Nà Nghịu

0964973830

Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Mua bán thức ăn chăn nuôi; Khai thác gỗ; Khai thác vật liệu xây dựng; Trồng cây ăn quả, cây dược liệu các loại; Mua bán vật tư nông nghiệp; Xây dựng nhà, công trình dân dụng, cầu đường

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

40

HTX DVNN Huổi Tao

Thào Ka Dênh

Huổi Tao - Chiềng Cang

0822394726

Hàng tạp hóa tổng hợp; Vật liệu xây dựng; Vật tư nông nghiệp, hàng nông sản; Trồng cây ăn quả, cà phê, dược liệu, rau, đậu; Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ; Cung cấp giống cây trồng, vật nuôi; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

41

HTX DVNN Bản Nhạp

Lường Văn Hối

Bản Nhạp - Chiềng Cang

0837275739

Mua bán vaatju tư nông nghiệp; Giống cây trồng; Mua bán, sơ chế hàng nông sản; Trồng cây ăn quả các loại; Dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

42

HTX nuôi ong Sông Mã

Lê Văn Kính

Quyết Thắng - Nà Nghịu

0979245423

Chăn nuôi ong; cung cấp ong giống; cung cấp thức ăn; tư vấn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ ong; Chăn nuôi, bảo tồn ong rừng

Đăng ký mới theo Luật 2012

 

43

HTX Đồng Tâm

Lò Thị Thanh

Nà Hạ - Huổi Một

0396023598

Chăn nuôi thủy sản nội địa; Chăn nuôi gia súc, gia cầm các loại; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán hàng nông sản, lâm sản nguyên liệu; Mua bán vật tư nông nghiệp; Trồng rừng và chăm sóc rừng, ươm giống cây lâm nghiệp; Trồng cây măng tây

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

44

HTX Hồng Hà

Lò Văn Hồng

Nang Cầu - Nà Nghịu

0819417871

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Chế biến, sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Mua bán vật liệu xây dựng, các thiết bị khác lắp đặt trong xây dựng; Trồng cây ăn quả các loại; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Sản xuất, mua bán đồ thủ công, mỹ nghệ; Mua bán hàng nông sản, lâm sản nguyên liệu; Trồng cây da vị, cây dược liệu; Cung ứng vật tư nông nghiệp

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

45

HTX Hữu Cơ

Lò Văn Hoan

Nà Nghịu - Nà Nghịu

0333376836

Trồng cây măng tây; Nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng cây ăn quả các loại; Trồng rừng và chăm sóc rừng, ươm giống cây lâm nghiệp; Sản xuất, cung ứng giống cây trồng các loại; Mua bán hàng nông sản, lâm sản nguyên liệu; Trông cây da vị, cây dược liệu; Cung ứng vật tư nông nghiệp

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

46

HTX DVNN Nhật Huy

Tòng Văn Linh

Bản Huổi - Yên Hưng

0335752208

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Trồng cây gia vị, cây dược liệu; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Trồng cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Hàng nông sản, lâm sản phụ; Cung ứng vật tư nông nghiệp; Ươm giống cây ăn quả, cây dược liệu

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

47

HTX Hưng Phát

Nguyễn Văn Hưng

Hưng Hà - Chiềng Khương

0972395135

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Hoạt động dịch vụ sau trồng trọt; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán hàng nông sản; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Mua bán, cung ứng vật tư nông nghiệp; Cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

48

HTX Phiêng Pe

Lò Văn Tâm

Phiêng Pe - Chiềng Sơ

0916293362

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Hoạt động dịch vụ sau trồng trọt; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán hàng nông sản; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Mua bán, cung ứng vật tư nông nghiệp

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

49

HTX DVNLN Mường Cai

Lươờng Văn Biến

Nà Dòn - Mường Cai

0987246698

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Hoạt động dịch vụ sau trồng trọt; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán hàng nông lam sản nguyên liệu; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cấy ghép cải tạo vườn cây ăn quả; Mua bán cung ứng vật tư nông nghiệp; Máy móc nông nghiệp; San lấp mặt bằng; Nuôi ong, mua bán các sản phẩm từ ong; ươm giống cây lâm nghiệp

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

50

HTX NN Quốc Khánh

Lò Văn Quốc

Púng Núa - Đứa Mòn

0377351636

Nuôi trồng thủy sản nội địa; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Chăn nuôi trâu, bò thịt, giống; Chăn nuôi gia cầm; Vật liệu xây dựng; Mua bán, cung ứng vật tư nông nghiệp

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

51

HTX Vân Sơn

Đỗ Quyết Thắng

Trại Giống - Nà Nghịu

0365289268

Mua bán hàng nông sản; Nuôi trồng thủy sản; Dịch vụ trồng trọt; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Vật liệu xây dựng, các thiết bị khác lắp đặt trong xây dựng; Nhân, ươm giống cây trồng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

52

HTX Mường Lầm

Tòng Văn Cường

Mường Nưa - Mường Lầm

0386002112

Mua bán hàng nông sản; Dịch vụ sau thu hoạch; Dịch vụ trồng trọt; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Mua bán vật tư nông nghiệp; Dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

53

HTX DVNN Bương Tâm

Cầm Văn Bương

Bản Có - Chiềng Cang

0978000266

Hàng nông sản, lâm sản phụ; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng rừng, chăm sóc rừng lấy gỗ; Trồng cây ăn quả; Nhân, chăm sóc giống cây ăn quả; Vận tải hàng hóa; Dịch vụ cho thuê xe tự lái; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Cấy ghép cải tạo vườn cây ăn quả; Vật tư nông nghiệp; thức ăn chăn nuôi

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

54

HTX Điểm Mười

Cà Văn Khánh

Bản Cang - Chiềng Cang

0944397190

Hàng nông sản, lâm sản phụ; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng rừng, chăm sóc rừng lấy gỗ; Trồng cây ăn quả; Nhân, chăm sóc giống cây ăn quả; Vận tải hàng hóa; Dịch vụ cho thuê xe tự lái; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Cấy ghép cải tạo vườn cây ăn quả; Vật tư nông nghiệp; thức ăn chăn nuôi

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

55

HTX Tân Thịnh

Lò Văn Huỳnh

Bản Ỏ - Mường Sai

0983741124

Hàng nông sản, lâm sản phụ; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng cây ăn quả; Vận tải hàng hóa; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Vật liệu xây dựng; Trồng cây gia vị, cây dược liệu; Hàng tạp hóa tổng hợp; San lấp, chuẩn bị mặt bằng; Vật tư nông nghiệp; thức ăn chăn nuôi

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

56

HTX Hùng Thoan

Cà Văn Thoan

Nà Cần - Chiềng Sơ

0363606278

Hàng nông sản, lâm sản phụ; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Trồng cây ăn quả; Vận tải hàng hóa; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Vật liệu xây dựng; Trồng cây gia vị, cây dược liệu; Vật tư nông nghiệp; thức ăn chăn nuôi

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

57

HTX thịnh phát Sông Mã

Lò Văn Hoàn

Lươi Là - Nà Nghịu

0947867479

Mua bán, chế biến, tiêu thụ nông sản; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Trồng cây ăn quả, cây gia vị, dược liệu; Hoạt động dịch vụ nông nghiệp; nhân chăm sóc cây giống hàng năm; trồng rừng; Vật tư nông nghiệp; trồng cây hàng năm

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

58

HTX Hải Nhung

Triệu Tài Hải

Quảng Tiến - Chiềng Sơ

0378875139

Mua bán, chế biến, tiêu thụ nông sản; Mua bán, trồng rau, hoa quả các loại; Trồng cây ăn quả; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Sản xuất cốp pha xây dựng; Vận tải hàng hóa; Vật tư nông nghiệp; Thuốc thú y

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

59

HTX Trung Dũng

Vũ Anh Minh

Trung Dũng - Mường Hung

0365500789

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Mua bán, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông sản; Trồng cây ăn quả các loại; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Vật tư nông nghiệp, phân bón; Thức ăn chăn nuôi; Nuôi ong; mua bán các sản phẩm khác từ mật, phấn, sữa ong

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

60

HTX Nà Lứa

Quàng Văn Hính

Bản Nà Lứa - Mường Hung

0388136078

Mua bán, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Trồng rau các loại; Trồng cây dược liệu; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Chế biến lâm sản; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

61

HTX Sản xuất và DVNN Thái Hưng

Lường Văn Thảo

Bản Lướt - Chiềng Khoong

0379161949

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Trồng cây ăn quả các loại; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Mua bán vật tư nông nghiệp; thức ăn chăn nuôi; sản xuất, mua bán giống cây trồng; cấy ghép, cải tạo vườn cây ăn quả; mua bán, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

62

HTX dịch vụ nông, lâm nghiệp DQS

Lò Văn Quỳnh

Bản Mo - Chiềng Khương

0966999718

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp; Nhân và chăn sóc giống cây nông nghiệp; Trồng cây ăn quả các loại; Trồng các loại cây lâu năm; Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp; Mua bán, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; Chăn nuôi, sản xuất giống gia súc, gia cầm; Khai thác gỗ trồng; Chế biến, sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Chế biến, bảo quản rau, quả; Trồng cây rau, đậu, hoa các loại; Trồng cây hàng năm khác; Mua bán vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; thức ăn chăn nuôi; Bán buôn hoa, cây cảnh sản.

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

63

Hợp tác xã Gai Xanh Sông Mã

Nguyễn Quang Huy

Bản Mường Tở - Mường Hung - Sông Mã

0979211189

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Trồng cây ăn quả các loại; Mua bán, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng nông sản; Mua bán vật tư nông nghiệp; sản xuất, mua bán giống cây trồng; trồng, thu mua, chế biến cây gai xanh

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

64

Hợp tác xã đa ngàng nghề Púng Khương

Tòng Văn Tiện

Púng Khương - Nậm Mằn - Sông Mã

0987 291 364

Trồng cây ăn quả; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán giống cây trồng; mua bán sơ chế hàng nông sản

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

65

Hợp tác xã Lâm nghiệp Huổi Mo

Lò Văn Ngoan

Bản Huổi Mo - Chiềng Khương - Sông Mã

0814 342 958

Trồng cây ăn quả; Trồng cây lấy củ có chất bột; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa; Trồng cây lâu năm khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Mua bán thuốc thú y

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

66

Hợp tác xã Nông nghiệp Chiềng Phung

Lường Thị Bích Ngọc

Bản Củ Bú - Chiềng Phung - Sông Mã

0344 878 199

Trồng cây ăn quả; Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm; Khai thác, mua bán, chế biến, tiêu thụ vận chuyển sản phẩm nông nghiệp; Mua bán vật tư nông nghiệp; Trồng cây hàng năm; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ nông nghiệp; Trồng và chăm sóc rừng

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX

67

Hợp tác xã DVNN Doan Hiền

Lò Văn Doan

Bản Hặp - Pú Bẩu - Sông Mã

0389 419 683

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; 01215: Trồng nhãn, xoài, cây có mũi; 4669: Mua, bán vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, giống lúa, giống ngô,…); 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp); Sản xuất, mua bán giống cây trồng; Mua bán, chế biến và tiêu thụ hàng nông sản, các sản phẩm nông nghiệp (sắn, ngô, lúa,…); Dịch vụ cấy ghép, cải tạo vườn tạp

Đăng ký mới theo Luật 2012

Đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về HTX      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang