Về việc giao bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024
Số ký hiệu văn bản 294/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc giao bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4. QĐ 294 giao bo sung so luong nguoi lam viec.pdf
4. Phu luc kem theo QĐ 294 giao bo sung so luong nguoi lam viec.pdf