Về việc giao kinh phí cho UBND xã Mường Hung và phòng Kinh tế & Hạ tầng thực hiện các nội dung quy hoạch năm 2024
Số ký hiệu văn bản 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc giao kinh phí cho UBND xã Mường Hung và phòng Kinh tế & Hạ tầng thực hiện các nội dung quy hoạch năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm NQ18.pdf