Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã
Ngày 29/3/2024, UBND huyện Sông Mã ban hành Công văn số 803/UBND-NV về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã. Trong đó, chỉ đạo UBND thị trấn Sông Mã và UBND xã Nà Nghịu tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn quản lý đảm bảo theo quy định: việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoàn thành xong trước ngày 11/4/2024, thông báo rộng rãi cho toàn bộ cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 21/4/2024.
anh tin bai

 

Trước đó, ngày 27/3/2024, huyện Sông Mã cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, quán triệt các văn bản của TW, của Tỉnh, của huyện về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; Kế hoạch tuyên truyền, vận động lấy ý kiến của cử tri; cung cấp các thông tin về chủ trương của cấp có thẩm quyền, sự cần thiết phải điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã; các quy định về xin ý kiến cử tri; các mốc thời gian hoàn thành các công việc; Hướng dẫn nghiệp vụ lấy phiếu xin ý kiến của cử tri đối với Đề án của Tổ lấy kiến cử tri cấp xã, thị trấn...

Sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Sông Mã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và phải phấn đầu hoàn thành trong năm 2024, từ đó cần phải có sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; quá trình tổ chức thực hiện phải có lộ trình phù hợp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa các nguồn lực để thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trong toàn huyện.

anh tin bai


Việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa XIII. Việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, là nhu cầu tất yếu khách quan và phù hợp với các quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, không làm tăng thêm đơn vị hành chính. Mở rộng địa giới hành chính thị trấn Sông Mã nhằm tạo lập môi trường hấp dẫn để thu hút đầu tư, tạo không gian phát triển đô thị mới, góp phần phát triển thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã xứng đáng với tiềm năng, vai trò là trung tâm hành chính - chính trị; kinh tế - văn hóa xã hội của huyện Sông Mã, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Sông Mã ngày càng phát triển.

anh tin bai

* Cử tri thị trấn Sông Mã và cử tri xã Nà Nghịu quan tâm có thể tham khảo các tài liệu liên quan Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã tại đây: 

1. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri:

- Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Sông Mã (điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã): https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4777/2024/UBND/TB/2.%20DE%20AN%20HUYEN%20SONG%20MA.doc

- Bản tóm tắt Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Sông Mã: https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4777/2024/UBND/TB/signed-signed-3.%20ban%20tom%20tat%20de%20an%20song%20ma.pdf

2. Phiếu lấy ý kiến cử tri (lưu ý phiếu tham gia ý kiến cử tri phải được đóng dấu treo của UBND xã Nà Nghịu, thị trấn Sông Mã thì mới hợp lệ)

- Phiếu lấy ý kiến của UBND xã Nà Nghịu: https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4777/2024/UBND/TB/4.%20PHIEU%20NA%20NGHIU.doc

- Phiếu lấy ý kiến của UBND thị trấn Sông Mã: https://storage-vnportal.vnpt.vn/sla-ubnd/4777/2024/UBND/TB/3.%20PHIEU%20THI%20TRAN.doc

 

Tác giả: Lò Văn Linh - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Mã
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang