Sông Mã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 04
Nhằm rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho các đối tượng, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở, ngày 25/03/2024, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 04 tại xã Chiềng Cang.

 

anh tin bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 học viên, là các cán bộ, công chức, viên chức; đại biểu dân cử, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở bản. Các nội dung bồi dưỡng tập trung vào các Quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh như: phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước trong tình hình mới; các chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Một số nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Một số điều cơ bản của các Luật: Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên; phòng chống vi phạm trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới.

 
anh tin bai

Các học viên ghi chép các nội dung quan trọng

 
anh tin bai

Học viên phát biểu ý kiến

          Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 25/3 đến hết ngày 28/3/2024.

 

 

Tác giả: Nguyễn Vân - Trung tâm TTVH huyện
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang