Về việc điều chỉnh dự toán chi chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN đã giao dự toán đầu năm 2024 cho UBND các xã: Yên Hưng, Mường Hung, Mường Lầm, Pú Bẩu
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán chi chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN đã giao dự toán đầu năm 2024 cho UBND các xã: Yên Hưng, Mường Hung, Mường Lầm, Pú Bẩu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm NQ17.pdf