Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 3)
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 3)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm NQ21.pdf
NQ21-PL.pdf