Về phân bổ nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung Về phân bổ nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm NQ23.pdf
NQ23-PL.pdf