Về việc điều chỉnh số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023 thuộc UBND các huyện: Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 1479/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023 thuộc UBND các huyện: Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 5. QĐ 1479 dieu chinh số lượng người làm việc ĐVSNGDVĐT.pdf
5. Phu luc QĐ 1479 dieu chinh số lượng người làm việc ĐVSNGDVĐT.pdf