Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (Lần 2)
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (Lần 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm signed-signed-22. nq hdnd dieu chinh 2024 lan 2.pdf
signed-pl kem nq 22.pdf