Sông Mã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

         

          Gần 10 năm qua (2013-2022), Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nêu cao trách nhiệmchấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chi bộ, đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cương lãnh đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng như việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, từng bước khắc phục những thiếu sót khuyết điểm để xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, những kết quả trên đã góp phần rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.          Từ khi thực hiện Chỉ thị cho đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc quy định không hút thuốc nơi công sở, không uống rượu bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách; trong giao tiếp khi thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp, Nhân dân. 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên đã ký cam kết thực hiện Chỉ thị.

        Các chi bộ thường xuyên đôn đốc, giám sát đảng viên thực hiện nội dung cam kết; tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trong các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, chuyên đề. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh tác phong, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan và cán bộ chủ chốt các cấp là người gương mẫu thực hiện; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm theo qui định nếu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

        Trong thời gian tới, huyện Sông Mã xác định: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT/2016/CT-TTg ngày 05.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp”, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".  Từ đó nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện, phấn đấu đưa huyện Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tinh ./.

 

Tác giả:Nguyễn Bình - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 6,455
  • Tất cả: 1,022,861
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang