V/v công khai Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 105/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung V/v công khai Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 105.pdf
542 bo tthc so nn-ptnt.pdf