V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Số ký hiệu văn bản 553/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024
Trích yếu nội dung V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 553.pdf