V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 102/TB-UBND
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb cong khai danh muc tthc va quy trinh tthc cua so khoa hoc va cong nghe.pdf