V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
Số ký hiệu văn bản 107/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 107.pdf
555 bo tthc so xay dung.pdf