V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 106/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 106.pdf
548 bo tthc so noi vu.pdf