Hội thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập II, giai đoạn 2010-2020

         Chiều ngày 13/8/202, BTV Huyện ủy tổ chức Hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ huyện tập II, giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Thào A Sử, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Ban chỉ đạo và ban biên tập cuốn lịch sử Đảng bộ huyện. 

 

( Toàn cảnh hội thảo)

         Trên cơ sở kế thừa cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã giai đoạn 1945-1995 và cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã giai đoạn 1945-2010. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Sông Mã đã quyết định biên soạn xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã tập II giai đoạn 2010 - 2020 nhằm ghi nhận lại kết quả 10 năm tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta; tạo động lực quan trọng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc huyện quyết tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Cải thiện đời sống Nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

         Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao chất lượng, bố cục nội dung bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập II, gia đoạn 2010-2020. Đây là tài liệu lịch sử quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến vào bản thảo Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện tập II, với các nội dung như: Điều chỉnh lại một số nội dung trong các Chương cho phù hợp với từng sự kiện lịch sử; bổ sung thêm một số sự kiện đã diễn ra trong suốt 10 năm qua; cần tập trung làm rõ hơn kết quả thực hiện những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của các nhiệm kỳ Đại hội XIX, XX.

         Kết luận buổi Hội thảo, Đồng chí Thào A Sử, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận. Đồng thời giao Ban Tuyên giáo, ban soạn thảo cuốn sử tiếp thu các ý kiến, hoàn thành bản thảo lần 3, trình xin ý kiến BTV Huyện ủy và chuẩn bị Hội thảo lần 3, đảm bảo chất lượng cuốn Lịch sử Đảng bộ Sông Mã tập II, giai đoạn 2010 - 2020 . /.

Tác giả:Thu Thủy
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 297
  • Trong tuần: 6,890
  • Tất cả: 876,182
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang