Sông Mã làm tốt công tác truyền dạy tác phẩm múa "Vũ điệu kết đoàn" cho hạt nhân văn nghệ trên địa bàn huyện.

"Vũ điệu kết đoàn" không chỉ đơn thuần bó hẹp trong một dân tộc trong một phạm vi địa phương nhất định, mà tác phẩm được dày công nghiên cứu sưu tầm từ tinh hoa văn hóa của cộng đồng 12 dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La được kết hợp, sáng tạo, hòa quyện trong một tác phẩm; góp phần làm sinh động đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, đoàn kết trong cộng đồng dân tộc vùng cao Tây Bắc. Việc truyền dạy tác phẩm múa vũ điệu kết đoàn cho hạt nhân văn nghệ góp phần: Bổ sung thêm cho các sản phẩm văn hoá ngày càng đa dạng, phong phú; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc; phát huy những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước.

Để làm tốt việc này huyện Sông Mã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn mà nòng cốt là Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, đã triển khai mở 02 lớp với 80 học viên đến từ hạt nhân văn nghệ của 19/19 xã, thị trấn.

Thông qua các hạt nhân văn nghệ đã được tập luyện trong thời gian tới vũ điệu kết đoàn sẽ được triển khai và duy trì rộng khắp trên địa bàn huyện, góp phần gữi gìn các giá trị văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, và theo thông điệp đã được gửi đi “Kết đoàn lại chúng ta sẽ có niềm tin và vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến thành công”.

 

 

Tác giả:Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Văn hóa và Thông tin
Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1,159
  • Trong tuần: 2,540
  • Tất cả: 1,128,360
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang