Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3697/UBND-TH 19/09/2023 V/v quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 0
56/NQ-HĐND 14/09/2023 NQ Về phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (bổ sung đợt 1)
Lượt xem: 133
Tải về 3
348/TB-VPCP 24/08/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 100
Tải về 0
42/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v điều chỉnh quyết toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 120
Tải về 155
44/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v thu hồi, bổ sung quỹ tiền lương đối với cán bộ, công chức xã năm 2023 cho UBND các xã
Lượt xem: 138
Tải về 144
51/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
Lượt xem: 94
Tải về 3
50/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ
Lượt xem: 115
Tải về 1
23/NQ-HĐND 19/06/2023 V/v phân bổ kinh phí thực hiện các DA được giao tại QĐ 750/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 96
Tải về 1
469/QĐ-SXD 21/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La quý IV và năm 2022
Lượt xem: 130
Tải về 0
3880/TB-SGTVT 21/12/2022 Thông báo Công khai giá cước vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Sơn La đến thời điểm 22/12/2022
Lượt xem: 150
Tải về 0
12345678
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang