Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/QĐ-UBND 08/01/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Sông Mã năm 2024
Lượt xem: 58
Tải về 1
1496/QĐ-UBND 12/08/2023 V/v ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Lượt xem: 121
Tải về 31
1495/QĐ-UBND 12/08/2023 V/v ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.
Lượt xem: 93
Tải về 36
1478/QĐ-UBND 09/08/2023 V/v ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Lượt xem: 73
Tải về 0
716/QĐ-UBND 05/05/2023 V/v giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 164
Tải về 1
566/QĐ-UBND 17/04/2023 V/v kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La (gọi tắt là Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh).
Lượt xem: 117
Tải về 0
545/QĐ-UBND 13/04/2023 V/v ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 125
Tải về 0
478/QĐ-UBND 31/03/2023 V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 101
Tải về 0
296/KH-UBND 07/10/2022 Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sông Mã giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 104
Tải về 0
296/KH-UBND 02/10/2022 Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sông Mã giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 88
Tải về 0
12
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang