Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1499/QĐ-UBND 13/08/2023 V/v công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh (từ ngày 11/7/2023 đến ngày 10/8/2023).
Lượt xem: 97
Tải về 34
01/2018/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của UBND huyện Sông Mã.
Lượt xem: 255
Tải về 2
01/2018/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định QPPL của UBND huyện Sông Mã
Lượt xem: 264
Tải về 3
2224/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La
Lượt xem: 264
Tải về 0
2120/QĐ-UBND 29/08/2018 Quyết định 2120/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Tài Chính
Lượt xem: 305
Tải về 0
2104/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định 2104/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 247
Tải về 0
2021/QĐ-UBND 21/08/2018 Quyết định 2021/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Công Thương
Lượt xem: 311
Tải về 0
2021/QĐ-UBND 21/08/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Lượt xem: 225
Tải về 0
2013/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La
Lượt xem: 247
Tải về 0
2012/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
Lượt xem: 251
Tải về 0
12345678910
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang