V/v điều chỉnh quyết toán chi ngân sách năm 2022
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh quyết toán chi ngân sách năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 42.pdf