Tổng số: 121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
140/BC-BCĐ 07/06/2024 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SÔNG MÃ LẦN THỨ IV – NĂM 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
59/NQ-HĐND 10/10/2023 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp chuyên đề thủ mười bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiềm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 124
Tải về 0
182/KH-TU 30/07/2023 Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong ngăn chặn, đảy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ
Lượt xem: 123
Tải về 0
66/BC-TTHĐND 05/05/2023 Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 194
Tải về 0
1576/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý IV năm 2022
Lượt xem: 139
Tải về 0
1571/BC-UBND 13/12/2022 Báo cáo kq triển khai đối thoại giữa CTUBND các cấp với thanh niên trên địa bàn năm 2022
Lượt xem: 161
Tải về 0
1573/BC-UBND 13/12/2022 BC kết quả thực hiện Kết luận số 807-KL/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 173
Tải về 0
17-NQ/HU 13/12/2022 Nghị quyết về kết quả lãnh đạo năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 175
Tải về 4
703-KL/HU 13/12/2022 kết luận của BCH Đảng bộ tại Hội nghị lần thứ 11
Lượt xem: 190
Tải về 0
609-QĐ/HU 13/12/2022 Quy định chế độ họp, hội nghị của thường trực huyện uỷ; Ban thường vụ Huyện uỷ; Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đơn vị sự nghiệp của đảng, các đảng uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ
Lượt xem: 166
Tải về 0
12345678910...
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang