Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1576/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý IV năm 2022
Lượt xem: 33
Tải về 0
1571/BC-UBND 13/12/2022 Báo cáo kq triển khai đối thoại giữa CTUBND các cấp với thanh niên trên địa bàn năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về 0
1573/BC-UBND 13/12/2022 BC kết quả thực hiện Kết luận số 807-KL/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 43
Tải về 0
17-NQ/HU 13/12/2022 Nghị quyết về kết quả lãnh đạo năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 2
703-KL/HU 13/12/2022 kết luận của BCH Đảng bộ tại Hội nghị lần thứ 11
Lượt xem: 41
Tải về 0
609-QĐ/HU 13/12/2022 Quy định chế độ họp, hội nghị của thường trực huyện uỷ; Ban thường vụ Huyện uỷ; Ban chấp hành Đảng bộ huyện; đơn vị sự nghiệp của đảng, các đảng uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ
Lượt xem: 41
Tải về 0
613-QĐ/HU 13/12/2022 Quy định về quy trình thẩm định, thẩm tra các nội dung trình thường trực Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện
Lượt xem: 40
Tải về 1
86/KH-TĐBSM 12/12/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của tổ địa biểu HĐND tính ứng cử tại huyện Sông Mã sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Sơn La khóa xv
Lượt xem: 46
Tải về 0
5901/QĐ-UBND 12/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 1
346/KH-UBND 05/12/2022 Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 46
Tải về 0
12345678910...
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang