Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3697/UBND-TH 19/09/2023 V/v quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về 0
1672/BHXH-QLTST 23/06/2023 V/v mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP
Lượt xem: 115
Tải về 46
2915/UBND-NN 09/12/2022 Đề nghị tham gia ú kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 137
Tải về 1
2359/UBND-VH&TT 07/10/2022 V.v tuyên truyền chuyển đổi số và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn
Lượt xem: 121
Tải về 63
545/SKHCN-QLKH&CN 08/04/2022 V/v triển khai Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh
Lượt xem: 189
Tải về 6
2643/UBND-DT 08/11/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025
Lượt xem: 169
Tải về 8
2564/UBND-VP 27/10/2021 V/v hỗ trợ công dân huyện Sông Mã tại Lào về nước
Lượt xem: 127
Tải về 2
2560/UBND-NV 27/10/2021 V/v đề nghị cung cấp thông tin thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện
Lượt xem: 148
Tải về 4
2559/UBND-NN 27/10/2021 V/v tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản
Lượt xem: 193
Tải về 2
2557/UBND-VP 27/10/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 159
Tải về 3
1234
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang