Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
394/TB-UBND 01/12/2023 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt bò thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2023 - 2025 (lần 2)
Lượt xem: 169
Tải về 0
286/TB-UBND 06/09/2023 V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 114
Tải về 26841
2915/UBND-NN 09/12/2022 Đề nghị tham gia ú kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 145
Tải về 1
327/KH-UBND 14/11/2022 KH dự kiến thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện Sông Mã, năm 2023 (có chi tiết kèm theo)
Lượt xem: 107
Tải về 1
324/KH-UBND 11/11/2022 Kế hoạch thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2023
Lượt xem: 98
Tải về 0
5512/QĐ-UBND 08/11/2022 Về việc công bố bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Sông Mã
Lượt xem: 106
Tải về 1
321/KH-UBND 04/11/2022 KH kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và SX vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 trên địa bàn huyện Sông Mã
Lượt xem: 97
Tải về 0
308/KH-UBND 13/10/2022 KH hỗ trợ mô hình PTSX cây trồng, vật nuôi mới thay thế cây có chứa chất MT giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 96
Tải về 0
300/KH-UBND 07/10/2022 KH giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về 0
45/NQ-HĐND 05/10/2022 NQ về việc giao KP thực hiện mô hình hỗ trợ PT sản xuất vùng nguyên liệu Dứa trên địa bàn huyện Sông Mã
Lượt xem: 102
Tải về 51
123
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang