Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 348/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Mai Thị Thu Vân
Tài liệu đính kèm thong-bao-348.pdf