Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
154/BC-VP 20/05/2024 Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 5/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024 (Báo cáo trình phiên họp thứ 35 UBND huyện khóa XXI)
Lượt xem: 24
Tải về 1
85/BC-VP 22/03/2024 Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 3/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024 (Báo cáo trình phiên họp thứ 33 UBND huyện khóa XXI)
Lượt xem: 25
Tải về 0
123/BC-TTHĐND 05/08/2022 Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý KN, TC, phản ánh, kiến nghị và kq tiếp công dân tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 166
Tải về 0
90/TB-VPUB 04/04/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp các ông Đào Xuân Bình, ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Mai, bà Hoàng Thị Nghiên cùng cư trú bản đội 3, xã Chiềng Khoong ngày 04/4/2022
Lượt xem: 175
Tải về 2
63/BC-VP 16/03/2022 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 (BC trình phiên họp thứ 9 UBND huyện khóa XXI)
Lượt xem: 161
Tải về 4
18/BC-TTHĐND 08/02/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lí khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2022
Lượt xem: 172
Tải về 2
184/BC-TTHĐND 28/10/2021 Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và trả kq tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 182
Tải về 0
2455/UBND-NV 14/10/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Sông Mã giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 111
Tải về 0
148/BC-TTHĐND 10/09/2021 Báo cáo tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 8/2021
Lượt xem: 225
Tải về 7
17/BC-TĐBSM 26/07/2021 Báo cáo kq thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10/2021
Lượt xem: 91
Tải về 1
12
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang