Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/NQ-HĐND 02/05/2024 Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (Lần 2)
Lượt xem: 25
Tải về 2
25/NQ-HĐND 02/05/2024 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Nà Nghịu để mở rộng thị trấn Sông Mã của huyện Sông Mã
Lượt xem: 28
Tải về 1
19/NQ-HĐND 02/05/2024 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2024 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Mã
Lượt xem: 22
Tải về 2
21/NQ-HĐND 02/05/2024 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 3)
Lượt xem: 27
Tải về 1
23/NQ-HĐND 02/05/2024 Về phân bổ nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về 1
18/NQ-HĐND 02/05/2024 Về việc giao kinh phí cho UBND xã Mường Hung và phòng Kinh tế & Hạ tầng thực hiện các nội dung quy hoạch năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về 5
17/NQ-HĐND 02/05/2024 Về việc điều chỉnh dự toán chi chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN đã giao dự toán đầu năm 2024 cho UBND các xã: Yên Hưng, Mường Hung, Mường Lầm, Pú Bẩu
Lượt xem: 29
Tải về 420
59/NQ-HĐND 10/10/2023 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp chuyên đề thủ mười bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiềm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 118
Tải về 0
56/NQ-HĐND 14/09/2023 NQ Về phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (bổ sung đợt 1)
Lượt xem: 160
Tải về 3
224/NQ-HĐND 28/08/2023 Về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 104
Tải về 6982
12345678910...
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang