Tổng số: 112
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/NQ-HĐND 10/10/2023 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp chuyên đề thủ mười bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiềm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 67
Tải về 0
56/NQ-HĐND 14/09/2023 NQ Về phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (bổ sung đợt 1)
Lượt xem: 80
Tải về 3
224/NQ-HĐND 28/08/2023 Về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 59
Tải về 6982
224/NQ-HĐND 23/08/2023 NQ về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 27
Tải về 0
41/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v bổ sung kinh phí chi trả dạy thêm giờ, hỗ trợ đi lại cho Giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh học kỳ II năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 79
Tải về 161
42/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v điều chỉnh quyết toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 72
Tải về 155
43/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v phê duyệt, bổ sung kinh phí trả chênh lệch tiền lương năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
Lượt xem: 74
Tải về 164
44/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v thu hồi, bổ sung quỹ tiền lương đối với cán bộ, công chức xã năm 2023 cho UBND các xã
Lượt xem: 81
Tải về 144
45/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 (Nguyễn Đình Lâm)
Lượt xem: 88
Tải về 166
46/NQ-HĐND 17/08/2023 V/v bầu Ủy viên UBND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phạm Quang Thành)
Lượt xem: 77
Tải về 147
12345678910...
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang