Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
329/KH-UBND 15/11/2022 Kế hoạch triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2022
Lượt xem: 102
Tải về 1
325/KH-UBND 14/11/2022 KH triển khai cung cấp DV công trực tuyến mức độ 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 0
2359/UBND-VH&TT 07/10/2022 V.v tuyên truyền chuyển đổi số và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn
Lượt xem: 121
Tải về 63
84/KH-STTTT 30/09/2022 Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền tuyên truyền về công tác chuyển đổi số và hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 118
Tải về 14
292/KH-UBND 28/09/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa huyện Sông Mã giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 142
Tải về 1
279/KH-UBND 14/09/2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin; việc khai thác và sử dụng chữ ký số năm 2022
Lượt xem: 105
Tải về 0
117/TB-TTHĐND 21/07/2022 TB Tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bảy HĐND huyện Sông mã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 99
Tải về 2
18/NQ-HĐND 23/05/2022 NQ về việc giao bổ sung KP triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về 0
626/QĐ-UBND 12/04/2022 V/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 138
Tải về 3
545/SKHCN-QLKH&CN 08/04/2022 V/v triển khai Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh
Lượt xem: 189
Tải về 6
12
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang