Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
133/QĐ-SCT 08/08/2023 Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cấp điện huyện Sông Mã - Thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La
Lượt xem: 109
Tải về 35
25/2023/QĐ-UBND 04/08/2023 V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La và Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 80
Tải về 25
17/NQ-HĐND 04/05/2023 V/v thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại V
Lượt xem: 153
Tải về 0
66/NQ-HĐND 25/11/2022 V/v giao KP cải tạo, sửa chữa nhà làm việc trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND Thị trấn Sông Mã ( Trung tâm GDTX cũ )
Lượt xem: 114
Tải về 1
65/NQ-HĐND 25/11/2022 V/v giao bổ sung KP sửa chữa khối nhà huyện ủy ( Khối nhà làm việc và hội trường ) cho VP Huyện ủy năm 2022
Lượt xem: 128
Tải về 1
64/NQ-HĐND 25/11/2022 V.v giao KP lắp đặt màn hình LED tại quảng trường khu đô thị Hưng Mai, huyện Sông Mã cho TT TT-VH
Lượt xem: 126
Tải về 0
53/NQ-HĐND 25/11/2022 V/v giao KP thực hiện DA lập KH sử dụng đất năm 2023 huyện Sông Mã cho phòng TNMT
Lượt xem: 110
Tải về 0
328/KH-UBND 14/11/2022 Kế hoạch triển khai Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2022
Lượt xem: 148
Tải về 0
5466/QĐ-UBND 28/10/2022 V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu CT: Đường liên bản từ nhà ông Hưng đến nhà ông Toản bàn Nà Hin, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã
Lượt xem: 143
Tải về 0
315/KH-UBND 25/10/2022 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 1
123
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang