Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2559/UBND-NN 27/10/2021 V/v tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản
Lượt xem: 219
Tải về 2
2557/UBND-VP 27/10/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 197
Tải về 3
2546/UBND-VP 26/10/2021 V/v tham mưu thực hiện KH số 61-KH/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 184
Tải về 0
2545/UBND-NV 26/10/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 215
Tải về 0
2534/UBND-VP 25/10/2021 V/v triển khai thực hiện CV số 960-CV/TU ngày 01/10/2021 của Thưởng trực tỉnh ủy
Lượt xem: 151
Tải về 1
1144/BC-UBND 24/10/2021 Báo cáo về kết hợp an ninh với KT-XH với an ninh giai đoạn 2011-2021 trên địa bàn huyện Sông Mã
Lượt xem: 131
Tải về 3
346/TB-UBND 20/10/2021 TBKL của đồng chí Lò Văn Sinh - CTUBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 20/10/2021
Lượt xem: 149
Tải về 0
344/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 18/10/2021
Lượt xem: 134
Tải về 0
341/TB-UBND 15/10/2021 TBKL của đồng chí Lò Văn Sinh - CTUBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 15/10/2021
Lượt xem: 123
Tải về 1
1100/BC-UBND 14/10/2021 Báo cáo kq thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (có chi tiết kèm theo)
Lượt xem: 141
Tải về 1
12
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang