NQ Về phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (bổ sung đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 56/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung NQ Về phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (bổ sung đợt 1)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 56.pdf