Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/QĐ-UBND 31/12/2023 Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã ban hành đã hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
6404/QĐ-UBND 26/10/2023 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Tiểu học và THCS Mường Lầm
Lượt xem: 86
Tải về 0
5321/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường THCS Chiềng Khương
Lượt xem: 82
Tải về 0
5337/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT THCS Nà Nghịu
Lượt xem: 75
Tải về 0
5336/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường THCS Chiềng Khoong
Lượt xem: 80
Tải về 0
5322/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường THCS thị trấn Sông Mã
Lượt xem: 84
Tải về 0
5323/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT Tiểu học Đứa Mòn
Lượt xem: 91
Tải về 0
5324/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Sai
Lượt xem: 81
Tải về 1
5325/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường THCS Chiềng Sơ
Lượt xem: 97
Tải về 0
5326/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường THCS Mường Hung
Lượt xem: 77
Tải về 0
123456
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang