Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
140/BC-BCĐ 07/06/2024 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SÔNG MÃ LẦN THỨ IV – NĂM 2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
583/BC-UBND 31/05/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện Sông Mã với tổ chức, cá nhân về TTHC và việc tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2024 (lần 1)
Lượt xem: 10
Tải về 0
82/BC-TTHĐND 28/05/2024 Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XXI (Thay thế bản đã gửi)
Lượt xem: 9
Tải về 0
154/BC-VP 20/05/2024 Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 5/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024 (Báo cáo trình phiên họp thứ 35 UBND huyện khóa XXI)
Lượt xem: 24
Tải về 1
85/BC-VP 22/03/2024 Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 3/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024 (Báo cáo trình phiên họp thứ 33 UBND huyện khóa XXI)
Lượt xem: 25
Tải về 0
29/BC-TTHĐND 01/03/2024 Báo cáo Kết quả hoạt động tháng 02/2024 nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2024
Lượt xem: 48
Tải về 0
219/BC-TTHĐND 12/10/2023 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã
Lượt xem: 149
Tải về 0
142/BC-TTHĐND 31/07/2023 BCKQ hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023
Lượt xem: 114
Tải về 1
142/BC-TTHĐND 31/07/2023 BCKQ hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023
Lượt xem: 166
Tải về 0
143/BC-TTHĐND 13/07/2023 BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XXI
Lượt xem: 131
Tải về 2
123456
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang