KH Thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng để triển khai dự án: Thủy điện Mường Lầm, huyện Sông Mã (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 254/KH-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung KH Thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng để triển khai dự án: Thủy điện Mường Lầm, huyện Sông Mã (đợt 2)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 254.pdf