KH tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng dạy học trực tuyến cho độ ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh, Tin học lớp 3 chương trình GDTP 2018, năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 268/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung KH tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng dạy học trực tuyến cho độ ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh, Tin học lớp 3 chương trình GDTP 2018, năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm saoy-268.pdf