TBKL của TT HĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 15 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 121/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung TBKL của TT HĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 15 năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 121.pdf