Báo cáo kq hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022
Số ký hiệu văn bản 122/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kq hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 122.pdf