TB Tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bảy HĐND huyện Sông mã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 117/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 21/07/2022
Ngày hiệu lực 21/07/2022
Trích yếu nội dung TB Tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bảy HĐND huyện Sông mã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tài liệu đính kèm 117.pdf