NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 36/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-36 2022 nq hdnd.pdf