HD các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số ký hiệu văn bản 08-HD/HU
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung HD các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Thào A Sử
Tài liệu đính kèm saoy-08.hd.pdf