Báo cáo kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 202/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày hiệu lực 24/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 202.BC kết quả hoạt động tháng 12pdf.pdf