Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 203/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày hiệu lực 24/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 203-BC kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo.pdf