V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và ở cơ sở”giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2544/UBND-NV
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và ở cơ sở”giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 2544.pdf