Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1094/BC-UBND
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm Tải về